Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Werkenmetpoppetjes
Wolfsberg 26
5721 HT ASTEN
E-mailadres: werkenmetpoppetjes@gmail.com
KvK nummer: 73499099
BTW identificatienummer: NL001560198B11

ARTIKEL 1 – Betaling
Betaling kan geschieden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere betalingsvoorwaarden en bestelvoorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail waarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld staan. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf middels iDeal betaling of via bankoverschrijving op rekeningnummer NL83 KNAB 0258 5835 33 t.n.v. werkenmetpoppetjes.

ARTIKEL 2 – Verzendkosten en bezorgen.
Werkenmetpoppetjes brengt een bijdrage voor de verzendkosten in rekening. De hoogte van deze bijdrage voor verzending in Nederland bedraagt €6,95 voor pakketverzending tot 10 kg. Voor bestellingen vanaf €100,00 worden geen verzendkosten berekend. De verzendingen worden altijd voorzien van een track & trace code door Post.nl.

De kosten voor verzending naar België en Duitsland bedragen €10,00 voor pakketten tot 2 kg. Het minimum bestelbedrag is 25 euro. Voor bestellingen vanaf €150,00 worden geen verzendkosten berekend. De verzendingen worden altijd voorzien van een track & trace code door DHL.

ARTIKEL 3 – Voorraad
De voorraad van de webshop wordt handmatig bijgehouden. Dit proberen we zo goed mogelijk up-to-date te houden. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat een door een klant besteld artikel niet meer voorradig is, dan wordt de klant z.s.m. op de hoogte gebracht. De klant heeft het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Werkenmetpoppetjes zal in dit geval voor terugbetaling zorg dragen.

ARTIKEL 4 – Bestelling en levertijd
Na het plaatsen van uw bestelling krijgt u automatisch bericht van ons. We streven ernaar om de bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden.

Een bestelling wordt niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien bestelling niet dan wel slecht gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen drie werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Werkenmetpoppetjes zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

ARTIKEL 5 – Retourneren
Zie voor retourneren de uitgebreide retourpagina.

ARTIKEL 6 – Toepassing algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Werkenmetpoppetjes.nl.

ARTIKEL 7 – Garantie en klachten
Werkenmetpoppetjes staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Omschrijving van het product is naar waarheid, en foto’s worden zo duidelijk mogelijk gepresenteerd. Echter kleur kan altijd  iets afwijken van de foto. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie. Is de bestelling niet naar tevredenheid dan mag de klant gebruik maken van onze retourservice.

Voor klachten over een artikel kan contact opgenomen worden via een mail naar werkenmetpoppetjes@gmail.com.  Dit kan tot vier weken na de aankoop van het product.

Om de afhandeling van de klacht soepel te laten verlopen, dient u de aanwijzingen strikt op te volgen.

ARTIKEL 8 – Overmacht
Werkenmetpoppetjes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige ziekte of bedrijfsstoringen bij  Werkenmetpoppetjes en transportstagnatie bij PostNL en bezorgservice.

ARTIKEL 9 – Privacy
Werkenmetpoppetjes geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door, zonder toestemming van de klant.

Werkenmetpoppetjes gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en eigen gebruik.

ARTIKEL 10 – Copyright
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang de klant deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.  De klant mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Werkenmetpoppetjes is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website te gebruiken voor andere doeleinden. Het intellectueel eigendom berust bij Werkenmetpoppetjes.

ARTIKEL 11 – Toepassing voorwaarden
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Werkenmetpoppetjes te mogen claimen of te veronderstellen.

Werkenmetpoppetjes streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten die op www.werkenmetpoppetjes.nl worden aangeboden, is zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Werkenmetpoppetjes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Winkelwagen
Scroll naar boven